Ý tưởng kỳ quặc tạo ra sự đột phá

Ý tưởng kỳ quặc tạo ra đột phá” là một sự sáng tạo ngoạn mục trong tư duy quản lý, giúp mọi doanh nghiệp cân bằng giữa duy trì công việc hiện tại và khích lệ các ý tưởng mới. Để thành công, ta phải vừa làm theo chuẩn mực mà cũng phải vừa khác biệt.

–          Hãy tuyển dụng những người thật khác biệt.

–          Hãy theo đuổi những điều phi thực tế

–          Hãy tìm những con người vui tươi và thúc đẩy họ tranh đấu

–          Hãy thưởng khi nhân viên thất bại nhưng trừng phạt nhân viên thụ động.

–          Hãy quên đi những thành công của bản thân

 

Các chiên lược này và nhiều chiến lược khác sẽ giúp bạn khai phá những ý tưởng bất ngờ ở bản thân.

 

Theo: ytuong