Thiết bị thông minh chống trộm xe của bạn

Ý tưởng này tôi đã làm xong,nó khắc phục được tất cả nhược điểm của các sản phẩm hiện có.bạn nghĩ xem-nó sẽ báo động gua điện thoại cho bạn dù bạn đang ở đâu và báo đông kêu kứu mọi người giúp đỡ bằng chính tiếng nói của bạn đồng thời tự khoá máy khiến tên trộm không làm gì đựơc.Đặc biệt nó sẽ giúp bạn tìm lại được xe của mình dù ở bất kì đâu trên mọi miền tổ quốc.hãy liên hệ với tôi nếu ban muốn sở hữu nó.

 

Theo: sanytuong