Siêu thị thực phẩm sạch

Khi còn là sinh viên ngành QTKD-trường Đại học Đà Lạt, tôi đã có ý tưởng về chuỗi các cửa hàng thực phẩm sạch.
ý tưởng “cửa hàng thực phẩm sạch từng tham gia cuộc thi ý tưởng kinh doanh do sở lao động thương binh xã hội tỉnh Lâm Đồng liên kết cùng tổ chức châu âu tổ chức vào năm 2010. Do điều kiện sức khỏe khi ý tưởng lọt vào vòng 2 tôi đẫ không thể tiếp tục thực hiện bài dự thi. Nay tôi đã tốt nghiệp đại hoc và mong muốn thực hiện ý tưởng của minh.

Sẽ có bài báo cáo ý tưởng phân tích chi tiết  và  các mô hình cho ý tưởng.

 

Liên hệ với tác giả ý tưởng, xin gọi BQT: 0937 585 666 – 08. 2217 0483 (Giờ hành chính).