Quản lý tài sản trên mobile

Sử dụng bàn vẽ (drawing tablet) để phát tay nhưng kết quả là bản vẽ kỹ thuật.Điều chỉnh và sử dụng thư viện online để ra hồ sơ thiết kế kỹ thuật và dự toán chính xác với giá cả theo thị trường.Công nghệ để xây dựng phần mềm là khả thi( tuy khó). Cần phải có những kỹ sư phần mềm giỏi để thực hiện. Rất mong những công ty phần mềm quan tâm đến.

Liên hệ với tác giả ý tưởng, xin gọi BQT: 0937 585 666 – 08. 2217 0483 (Giờ hành chính).

 

Theo: sanytuong