Kết nối doanh nghiệp

Web kết nối các nhu cầu của doanh nghiệp

Thiết lập một website dành cho doanh nghiệp có nhu cầu về tìm đối tác, buôn bán và PR doanh nghiệp.

Liên hệ với tác giả ý tưởng, xin gọi BQT: 0937 585 666 – 08. 2217 0483 (Giờ hành chính).