Ghạch Trang Trí Cách Âm Chất liệu mới

Tôi có ý tưởng về một loại ghạch trang trí áp dụng chất liệu mới mà trên thị trường hiện nay không có Loại ghạch nào như vậy!

Đây là loại ghạch trang trí áp dụng nguyên liệu hoàn toàn lạ với các loại ghạch thông thường trên thị trường hiện nay

Ưu điểm sản phẩm:

– cách âm

-nhẹ hơn rất nhiều so với loại ghạch trang trí hiện nay

– áp dụng được nhiều màu sắc mà ghạch thông thường không thể có được

-áp dụng được trong rất nhiều công dụng khác

 

Theo: sanytuong