Viễn thông

Phần mềm chuyển nhượng tài khoản!

Bạn cứ nghĩ xem trong đêm khuya khoắt ta muốn điện thoại cho ai đó nhưng tài khoản chúng ta lại vừa hết, ta phải ...

Dịch vụ Bảo lãnh Giao dịch ONLINE

Ngày nay giao dịch trực tuyến ngày càng phát triển, nhưng những giao dịch giữa mỗi cá nhân rất khó thực hiện vì ở xa ...

Sản xuất điện thoại di động cho người khiếm thị

Trong cuộc sống, có những người không may mắn bị mù lòa. Mọi sinh hoạt hằng ngày của họ thật chẳng dễ dàng. Họ luôn ...

Ý tưởng làm tăng số thuê bao trả sau cho các nhà mạng

Thông qua việc bắt tay hợp tác với các doanh nghiệp và khu công nghiệp.nhà mạng sẽ có 1 chiến dịch quảng bá hình ảnh ...

Giám sát và điều khiển các trạm viễn thông từ xa

Giải pháp thay thế người trực trực tiếp tại trạm viễn thông bằng trực gián tiếp. Các trạm viễn thông được giám sát và điều ...