Công nghệ thông tin

Ngân hàng điện tử trực tuyến

Rút tiền từ máy tính thông qua mạng internet Để đảm bảo an toàn tài sản cho người đi rút tiền hay bạn ko có ...

Cộng đồng bà bầu Việt Nam

Nhìn nhận là một trong những dự án về kết nối cộng đồng cũng như thương mại điện tử đáng để đầu tư nhất Việt ...

Quản lý tài sản trên mobile

Sử dụng bàn vẽ (drawing tablet) để phát tay nhưng kết quả là bản vẽ kỹ thuật.Điều chỉnh và sử dụng thư viện online để ...

Kết nối doanh nghiệp

Web kết nối các nhu cầu của doanh nghiệpThiết lập một website dành cho doanh nghiệp có nhu cầu về tìm đối tác, buôn bán ...

Xây dựng thị trường Thương Mại Điện Tử trên phầm mềm di động

- Xây dựng Thị trường trên Mobile là đặt nền móng vững trắc cho tương lai.- Đưa những tiện ích giao dịch đến tận tay ...