Bảo Hiểm Thuỷ Sản

_ Ngành nuôi tôm công nghiệp ở nước ta sẽ trở nên có qui hoạch, có tổ chức, cũng như có tính cộng đồng cao hơn.
_ Người dân sẽ được tạo điều kiện về nguồn vốn, và được hỗ trợ thêm về mặt kỹ thuật.
_ BHTS và các qui định của nó sẽ mang lại một nguồn lợi nhuận khổng lồ mà các công ty không thể bỏ qua.

 

Liên hệ với tác giả ý tưởng, xin gọi BQT: 0937 585 666 – 08. 2217 0483 (Giờ hành chính).

 

Theo: sanytuong